Προσφορά Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

978-960-445-956-8

Ενημέρωση έτους 2012

Περισσότερες λεπτομέρειες

Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες

47,50 € με Φ.Π.Α

-5%

50,00 € με Φ.Π.Α

Πληροφορίες

Επισκόπηση εμπορικού δικαίου

Ενημέρωση έτους 2012
Εκδόσεις: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-445-956-8
Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί


Περιγραφή
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι. Ανδρουλάκη, Το νέο ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Α. Άνθιμου, Διαμεσολάβηση: Το "άγουρο" μήλο της έριδος Λ. Γρηγοριάδη, Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Φαρμακευτικό Δίκαιο - Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήμα - Ευρεσιτεχνία) - Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Ι. Ιγγλεζάκη, Η αντιμετώπιση της προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κατά την ανταλλαγή αρχείων σε δίκτυα ομότιμων κόμβων Κ. Παμπούκη, Νομική προσωπικότητα - Ανακίνηση μιας παλιάς συζήτησης Γ. Σωτηρόπουλου, Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Α. Τσαούση, Η ανταλλαγή αρχείων σε δίκτυα ομότιμων κόμβων υπό το πρίσμα της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου Γ. Ψαρουδάκη, Η εγγυητική εισφορά στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ Χ. Αρκούδα, Προϋποθέσεις προστασίας του δικαιώματος ιδιαίτερης φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (άρθρο 45Α ν. 2121/1993) - Με αφορμή την ΠολΠρΘεσ 22249/2011 Ι. Γεροντίδη, Προλεγόμενα στο δίκαιο της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Β. Κιάντου, Η οικονομική αυτονομία ως στοιχείο της έννοιας της επιχειρήσεως στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Β. Κιάντου, Μερικές σκέψεις για τη δυνατότητα καταγγελίας των παραβάσεων του ελευθέρου ανταγωνισμού Β. Κιάντου, Θέματα του ελεύθερου ανταγωνισμού Γ. Παυλίδη, Τραπεζικοί λογαριασμοί στη λήθη του χρόνου - Ζητήματα εθνικού, διεθνούς και συγκριτικού δικαίου Π. Πετμεζά, Δικαιοδοσία επί ποινικών ναυτικών υποθέσεων - Μετά τον ν. 4055/2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Γ. Αρχανιωτάκη, Μη εφαρμογή ΑΚ 610 στην επαγγελματική μίσθωση - Υπεισέλευση μισθωτή και συνυπολογισμός παραμονής δικαιοπαρόχου, κατ' άρθρο 58 § 11 Π.Δ. 34/1995 - Ερμηνεία συμβατικών όρων μίσθωσης Κ. Παμπούκη, Ανώνυμη εταιρία και εξωεταιρική συμφωνία - Σύγκρουση όρων της συμφωνίας με επιτακτικούς κανόνες του δικαίου της εταιρίας Π. Μάζη, Ανώνυμη εταιρία με ακίνητα σε παραμεθόρια περιοχή Ν. Τέλλη, Ανάκληση καταστατικού διαχειριστή και καταγγελία Ο.Ε. υπό το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών (Ν. 4072/2012, άρθρα 249 επ.) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άρειος Πάγος ΟλΑΠ 7/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1408/2010 (Παρατηρήσεις Α. Μπεχλιβάνη) ΑΠ 734/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 928/2011 ΑΠ 1262/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1302/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1323/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1477/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1509/2011 ΑΠ 1512/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1548/2011 ΑΠ 1590/2011 ΑΠ 1653/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1661/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1669/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1671/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1718/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1760/2011 ΑΠ 1821/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1848/2011 ΑΠ 1859/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 105/2012 ΑΠ 216/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 218/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 235/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 237/2012 ΑΠ 294/2012 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΑΠ 340/2012 ΑΠ 370/2012 ΑΠ 396/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη) ΑΠ 439/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 440/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 442/2012 ΑΠ 449/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 476/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 535/2012 ΑΠ 539/2012 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΑΠ 541/2012 ΑΠ 542/2012 ΑΠ 637/2012 ΑΠ 726/2012 ΑΠ 911/2012 ΑΠ 1001/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1052/2012 ΑΠ 1058/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1235/2012 ΑΠ 1241/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1244/2012 ΑΠ 1271/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΑΠ 1285/2012 ΑΠ 1345/2012 ΑΠ 1382/2012 ΑΠ 1383/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) Εφετείο Αθηνών ΕΑ 2925/2009 ΕΑ 1601/2011 ΕΑ 1710/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΑ 1778/2011 ΕΑ 1846/2011 (Παρατηρήσεις Ι. Ιγγλεζάκη) ΕΑ 1932/2011 ΕΑ 2070/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΑ 2132/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Ιγγλεζάκη) ΕΑ 2142/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΑ 2161/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΕΑ 2216/2011 ΕΑ 3466/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΑ 4489/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΑ 6015/2011 ΕΑ 6166/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΜΕΑ 4420/2012 Εφετείο Θεσσαλονίκης ΕΘ 1039/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1044/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1047/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1140/2011 ΕΘ 1253/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1281/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1316/2011 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1404/2011 (Eισαγωγή Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1473/2011 (Eισαγωγή Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1641/2011 ΕΘ 1685/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα και Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1704/2011 ΕΘ 115/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 165/2012 ΕΘ 212/2012 (Σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 279/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕΘ 1612/2012 Εφετείο Πειραιώς ΕΠειρ 390/2011 ΕΠειρ 472/2011 Εφετείο Λάρισας ΕΛάρ 576/2011 ΕΛάρ 21/2012 ΕΛάρ 67/2012 (Παρατηρήσεις Κ. Παμπούκη) ΕΛάρ 160/2012 ΕΛάρ 178/2012 Εφετείο Λαμίας ΕΛαμίας 53/2012 Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ΠΠΑ 2246/2012 Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ΠΠΘ 22249/2011 (Σχετικό μελέτημα Χ. Αρκούδα, σ. 581) ΠΠΘ 2335/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας ΠΠΛάρ 217/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ΜΠΑ 2233/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς ΜΠΠειρ 2154/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας ΜΠΛάρ 137/2011 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) Ειρηνοδικείο Κατερίνης ΕιρΚατερίνης 603/2012 (Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παμπούκη) ΕιρΚατερίνης 604/2012 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Λ. Γρηγοριάδη, Παράλληλο εμπόριο φαρμάκων και Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χ. Αρκούδα - Κ. Μήτκα, Επισκόπηση νομικού τύπου έτους 2011

30 άλλα προιόντα στην ίδια κατηγορία: